WAT IS HET HUIS VOOR FILOSOFIE ?

Het HUIS VOOR FILOSOFIE is een v.z.w. die met haar activiteiten wil bijdragen tot de ontwikkeling van een mens- en wereldbeeld waarin het rationele denken, de humane aspiraties en het religieuze gevoel geïntegreerd zijn. De grondslag waarop al onze activiteiten steunen, is de overtuiging dat de evolutie van het leven op aarde een voortzetting kent in de geschiedenis van de mensheid, en dat het creatieve humane initiatief gericht is op een vervolmaking van de wereld, de geestelijke en de materiële. 

Het HUIS VOOR FILOSOFIE is een initiatief van Gerard Bodifee en Lucette Verboven, zonder enige binding met om het even welke organisatie, partij, kerk of school.  De vereniging begon haar activiteiten in 1999. Sinds 2004 is zij erkend als vereniging zonder winstoogmerken.