Natuurlijke ongehoorzaamheid - cover.png

Natuurlijke Ongehoorzaamheid

Apologie voor een ordeverstoring

Wanneer het natuurlijke recht van de sterkste vervangen wordt door het humane principe van de zorg voor de zwakken, overtreedt de mens de gevestigde wetten van de natuur. 'Natuurlijke ongehoorzaamheid' is de bewuste overtredingen van natuurwetten die als inhumaan ervaren worden. Mens-zijn is een daad van herschikking van de bestaande natuurlijke orde. Dat is de centrale stelling van dit boek, provocerend misschien op een ogenblik dat anderen pleiten voor een 'terug naar de natuur', maar ononotkoombaar binnen het perspectief van de ontwikkeling van het leven op aarde.

Uitgeverij Pelckmans, Kapellen

1997

140 blz.