Kan ik doen wat ik wil? En kan ik willen wat ik wil? Wie zichzelf kent, weet het antwoord. Natuurlijk heb ik een vrije wil en kan ik doen wat ik wil zolang niets of niemand mij dwingt. Toch ontkennen tal van hedendaagse wetenschappers het bestaan van een vrije wil omdat zij menen dat de natuurwetten het menselijk gedrag determineren. Aan die ontkenning zijn dramatische consequenties verbonden. Welke verantwoordelijkheid draag ik nog als mijn handelingen alleen maar de effecten van blinde moleculaire processen zijn? Hoe zouden we de misdadiger nog iets kunnen verwijten? Hij handelde immers onvrijwillig. Een humane samenleving op deze basis inrichten is onmogelijk. In het dagelijkse leven blijven we hoe dan ook kiezen en beslissen.

Over deze kwestie woedt al eeuwenlang een discussie. Gerard Bodifee verkent de cruciale momenten die het debat blijvend inspireerden. Zo komen onder meer de opvattingen van Spinoza, Kant, Schopenhauer en de moderne natuurkunde aan bod. Ondanks al deze wijsheid en wetenschap is het wonderlijk dat het debat nog steeds niet is beëindigd. Hebben we een vrije wil? Het antwoord vinden we in onze dagelijks leven.

Prijs € 24,95
256 pagina’s
NUR 730
Formaat 14,5 x 21 cm
ISBN 978 90 5615 536 0